Loading...
Főoldal 2018-02-08T12:10:04+00:00

KÖSZÖNTÜNK A HÁZASSÁG HETE RENDEZVÉNYSOROZAT ERDÉLYI HONLAPJÁN

Éltető sodrásban…

A mindig friss vizű forrás vagy a kút héber megfelelőjének jelentése: „élő víz”. A forrásból eredő patak is ilyen, ellentétben a ciszternák vizével. Isten korholja is a régi izraelitákat: „Engem elhagytak, az élő víz forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, repedező ciszternákat, melyek nem tartják meg a vizet.” (Jer 2,13) Még ha nem is „repedező” a ciszterna, de az abban álló víz előbb-utóbb megposhad, megromlik, ivásra alkalmatlanná válik. Ezzel szemben a csobogó, zubogó, sodrásban levő „élő víz” mindig ízes, hűvös, felüdít.

„Jézus a sátoros ünnep utolsó nagy napján megállt és felkiáltott: »Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle.« Ezt a Lélekről mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni.” (Jn 7,37–39)

Amikor összeházasodtunk, ilyen „élő vizet” akartunk az életünkbe, párkapcsolatunkba, családunkba, melynek közelében házasságunk fája szabadon rügyet bonthat, virágozhat, gyümölcsöt hozhat. Ez az az „élő víz”, amelyből folyamatosan merítve, nem csak magunknak tartogatva, azt gyermekeinknek, barátainknak, testvéreinknek, a szomjazóknak továbbadva nem romolhat meg.

A mindennapi rutin, a szürkeség, a megszokottság, a gazként szárba szökkenő tiszteletlenség ciszternájába zárva „élő vizünk” poshadttá válhat, de ilyenkor még mindig meríthetünk a Forrásból. Ez után a víz után sóvárog a lelkünk a szárazságaink, nehézségeink, mélységeink idején, meggyengült házasságunkban is.

A csobogó, sodrásban levő víz másik tulajdonsága, hogy – akár a szél -, mindent magával sodor. Egy irányba. Mintha nagy vágyakozással akarna eljutni a „szent, nagy Óceánba”.

Családi életünkben, mindennapjainkban, örömeinkben és bajainkban ne szakadjunk el Jézus Krisztustól, az Élő Vízforrástól. Maradjunk meg házaspárként Isten „élő vizének” éltető sodrásában.  Kertész Tibor és Marika

Házasság hete

A házasság egy férfi és egy nő közötti tartós életszövetség, mely nyitott az életre. Első számú világörökség, a társadalom alapsejtje. A házasság az élet forrása és a szeretet bölcsője. A házasság adja az életet, növeli fel az életet, a család ölén tanulja meg az ember, mit jelent az elfogadás, a kibontakozás, a növekedés, az igazságosság, a becsületesség, a tisztesség. Ezen értekek nélkül sérül a személy identitása, lelki egészsége. Ezen értékek nélkül nem tud létezni a társadalom. Aki a házasságot mellőzi, idejemúltnak tekinti, az a nemzet és a jövő ellen szól, a társadalmat lazítja fel és teszi életképtelenné. 

A házasság: szentség. Isteni kegyelem által kezdeményezett és a felek kölcsönös beleegyezésével létrejövő életközösség, hivatás és küldetés az Egyházban. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy alapja a szeretet, éltetője a szeretet, célja a szeretet. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy a házasság élethosszig tartó elköteleződés. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy ez a kapcsolat nyitott az életre, gyermekek születnek a világra, mely által gyarapszik és szépül a világ.

– A nemzetnek annyi jövője van, amennyi házasságon alapuló családja van. Ha élhető jövőt szeretnénk építeni, meg kell találnunk és fel kell mutatnunk családi példaképeket. Ideális és tökéletes család ugyan nem létezik, de az egymás felé elköteleződésben, a jóban és rosszban, egészségben és betegségben, jó és balsorsban kitartó, több évtizedet is megért házasságok arra valók, hogy lámpatartóra helyezzük és megbecsüljük.

– Szükséges megragadnunk minden eszközt és minden alkalmat, hogy a házasodási és gyermekvállalási kedv növelése érdekében gyermekeink számára egyre több követendő családot állítsunk. Különleges értéknek tartjuk az idősebb házasokat, akik kitartásuk és munkájuk árán nagyon nehéz időszakon keresztül fenntartották az életet. Sokan úgy élik meg ezt az időszakot, az idős kort, hogy az aktív korszak végét és a leépülés kezdetét jelenti. Pedig éppen a család érteti meg velünk, hogy nekik át kell adniuk élettapasztalataikat a fiatalabb korosztálynak. Az a társadalom, amely az idősek bölcsességét eltaszítja, nem lehet teljes értékű társadalom. Az egészséges család a múltat összekapcsolja a jövővel a jelenen keresztül. Olyan ez, mint egy nagy ölelés. Családunk múltja, nemzetünk múltja, kereszténységünk múltja tárja fel ebben legdrágább kincseit.
– A családokért tenni akaró egyházi- és civil szervezeteknek pedig összefogott munkával kell cselekedniük, hogy a fiatal házasoknak és házasságra készülőknek egyre család-barátabb környezetet építsen.

– Az elmúlt húsz esztendő a családi ünnepek és a különösen a vasárnap deszakralizációját eredményezte. Azon vagyunk, hogy minden igyekezetünkkel, ahol ez lehetséges, visszaadjuk a családoknak a vasárnapot. A vasárnapi munkaszünet, a családi imák és rítusok, a lélek megszentelése, a templomokban megélt közösségi hálaadás és a közös családi asztal olyan lelket adhat, mely képes a családok egybetartására és lelki egészségének, kapcsolatainak ápolására.

Kapcsolódj be!

Az idei Házasság hete országos rendezvénysorozat 2018. február 7-e és 14-e között kerül megrendezésre a Gyulafehérvári Főegyházmegyében immár hetedik alkalommal. Általános információk olvashatók a www.hazassaghete.hu  és a www.marriageweek.ro oldalon is.
Bátorítunk minden templomi közösséget, gyülekezetet, plébániát, hogy saját programokkal, előadások tartásával, házaspáros alkalmak szervezésével csatlakozzanak a mozgalomhoz. Lehet filmest, gyertyafényes vacsora vagy bál, beszélgetős est, workshop, imaest vagy szentmise, bármi, ami az (újra)egymásra találást segítheti.

Kérünk, adjatok hírt az általatok szervezett programokról a “Programbeküldés” menüpontra lépve, így azokat hirdetni tudjuk weboldalunkon és Facebook oldalunkon is!

Ötletek,  amit szervezhetünk: 

Oldalunkon és a Házasság hete magyarországi oldalán sok jó ötlet található, ebből válogattunk párat:

 • lelki programok – istentisztelet, szentmise, közös ima a házasságért, házaspárok megáldása–akár egy-egy közösségben, akár ökumenikus alkalomként
 • a házasság megünneplése – romantikus ünnepi estek, gyertyafényes vacsorák, bálok, játékos alkalmak szervezése
 • kerekasztal beszélgetés, fórum
 • előadások  
 • workshop-ok, interaktív, beszélgetős/mozgásos estek, beszélgetés egy film vagy mese, történet kapcsán
 • családos csoportok rendkívüli találkozója
 • programok fiataloknak/gyerekeknek, jegyeseknek párkapcsolatról, a családi élet értékéről, szépségéről
 • rádió és TV-műsorok, újságcikkek, sajtótájékoztatók, webes illetve Facebook-cikkek, a házasságot népszerűsítő plakátok
 • kis szórólapok, kártyák, könyvjelzők idézetekkel vagy kapcsolatjavító ötletekkel (ezt osztani pl. könyvtárakban, könyvüzletekben)
 • könyvvásár
 • beszélgetős est “élő könyvtárral”, ahol a fogadó párok a betérőknek mesélnek kapcsolatukról

Biztatunk minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket megerősítsék.  Ünnepeljük meg együtt a házasságunkat!