Loading...
Főoldal 2017-02-16T13:15:37+00:00

KÖSZÖNTÜNK A HÁZASSÁG HETE RENDEZVÉNYSOROZAT ERDÉLYI HONALPJÁN

Veled kitelejesedve!

E hét mottója arra hív hogy felfedezzük fel a teljességet, hiszen az ember a teljes életre van meghíva.  Úton vagyunk a házasságban is, s ahogy telnek az évek, összekötnek az örömteli és a  fájdalmas tapasztalatok, de ezek által is felfedezhetjük hogy Isten a házasság által is a több életre, az igazi szabadságra, a teljességre hív.

Társak vagyunk az örömben és egymás támogtásában, az egymásért való felelősségvállalásban, a közösen viselt terhekben, egymás jó tulajdoságainak kibontakozásában, magunk és társunk gyengéinek elfogadásában.

Keressük meg újra hogy milyen vágyakkal kezdtük el a házasságunkat, nézzük vissza közös életünket úgy hogy közben felismerjük azokat a helyzeteket, hatásokat, amelyek gazdagabbá tettek, jó irányba vittek, egymáshoz csiszoltak, alakítottak.

Legyünk nagylelkűek ebben, adjunk hálát azokért a kihívásokért is, amiből türelmet, bölcsességet, elfogadást tanultunk.

Az eddig megtett közös út-s ez lehet 1-2-10-20 vagy már 50 év segített abban, hogy egyre inkább azt mondhassuk egymásnak: “Veled kiteljesedve”.

Házasság hete

A házasság egy férfi és egy nő közötti tartós életszövetség, mely nyitott az életre. Első számú világörökség, a társadalom alapsejtje. A házasság az élet forrása és a szeretet bölcsője. A házasság adja az életet, növeli fel az életet, a család ölén tanulja meg az ember, mit jelent az elfogadás, a kibontakozás, a növekedés, az igazságosság, a becsületesség, a tisztesség. Ezen értekek nélkül sérül a személy identitása, lelki egészsége. Ezen értékek nélkül nem tud létezni a társadalom. Aki a házasságot mellőzi, idejemúltnak tekinti, az a nemzet és a jövő ellen szól, a társadalmat lazítja fel és teszi életképtelenné. 

A házasság: szentség. Isteni kegyelem által kezdeményezett és a felek kölcsönös beleegyezésével létrejövő életközösség, hivatás és küldetés az Egyházban. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy alapja a szeretet, éltetője a szeretet, célja a szeretet. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy a házasság élethosszig tartó elköteleződés. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy ez a kapcsolat nyitott az életre, gyermekek születnek a világra, mely által gyarapszik és szépül a világ.

– A nemzetnek annyi jövője van, amennyi házasságon alapuló családja van. Ha élhető jövőt szeretnénk építeni, meg kell találnunk és fel kell mutatnunk családi példaképeket. Ideális és tökéletes család ugyan nem létezik, de az egymás felé elköteleződésben, a jóban és rosszban, egészségben és betegségben, jó és balsorsban kitartó, több évtizedet is megért házasságok arra valók, hogy lámpatartóra helyezzük és megbecsüljük.

– Szükséges megragadnunk minden eszközt és minden alkalmat, hogy a házasodási és gyermekvállalási kedv növelése érdekében gyermekeink számára egyre több követendő családot állítsunk. Különleges értéknek tartjuk az idősebb házasokat, akik kitartásuk és munkájuk árán nagyon nehéz időszakon keresztül fenntartották az életet. Sokan úgy élik meg ezt az időszakot, az idős kort, hogy az aktív korszak végét és a leépülés kezdetét jelenti. Pedig éppen a család érteti meg velünk, hogy nekik át kell adniuk élettapasztalataikat a fiatalabb korosztálynak. Az a társadalom, amely az idősek bölcsességét eltaszítja, nem lehet teljes értékű társadalom. Az egészséges család a múltat összekapcsolja a jövővel a jelenen keresztül. Olyan ez, mint egy nagy ölelés. Családunk múltja, nemzetünk múltja, kereszténységünk múltja tárja fel ebben legdrágább kincseit.
– A családokért tenni akaró egyházi- és civil szervezeteknek pedig összefogott munkával kell cselekedniük, hogy a fiatal házasoknak és házasságra készülőknek egyre család-barátabb környezetet építsen.

– Az elmúlt húsz esztendő a családi ünnepek és a különösen a vasárnap deszakralizációját eredményezte. Azon vagyunk, hogy minden igyekezetünkkel, ahol ez lehetséges, visszaadjuk a családoknak a vasárnapot. A vasárnapi munkaszünet, a családi imák és rítusok, a lélek megszentelése, a templomokban megélt közösségi hálaadás és a közös családi asztal olyan lelket adhat, mely képes a családok egybetartására és lelki egészségének, kapcsolatainak ápolására.


Kapcsolódj be!  

A mostani Házasság hete országos rendezvény-sorozat 2017. február 12 és 19. között kerül megrendezésre, a Gyulafehérvári Egyházmegyében immár hatodik alkalommal. Általános információk olvashattók a www.hazassaghete.hu  és a www.marriageweek.ro oldalon is.
Bátorítunk minden templomi közösséget, gyülekezetet, plébániát, hogy saját programokkal, előadások tartásával, házaspáros alkalmak szervezésével csatlakozzanak a mozgalomhoz. Lehet filmest, gyertyafényes vacsora vagy bál, beszélgetős est, worshop, imaest vagy szentmise, bármi, ami az (újra)egymásra találást segítheti.
Kérünk küldjétek be az általatok szerveztt programokat a programbeküldés menüponttal, ITT ,  így hirdetni tudjuk weboldalunkon és Facebook oldalunkon is.

 

Ötletek,  amit szervezhetünk: 

Itt és a Házasság hete magyarországi oldalán sok jó ötlet találtható, ebből válogattunk:
-lelki programok: istentisztelet, szentmise, közös ima a házasságért, házaspárok megáldása–akár egy-egy közösségben, akár ökumenikus alkalomként
-ünnepeljük a házasságot: ünnepi est-akár gyertyafényes vacsorával, bál vagy játékos est
-kerekasztal beszélgetés, fórum
-előadás  
-worshop, interaktív beszélgetős/mozgásos est, akár film kapcsán, mese kapcsán
-családos csoportok találkozója
-programok fiataloknak/gyerekeknek, jegyeseknek párkapcsolatról, családi életről
-Rádió, TV műsor, újságcikk, sajtótájékoztató, webes, facebookos cikkek, plakátok
-kis szórólapok, kártyák, könyvjelzők idézetekkel vagy kapcsolatjavító ötletekkel (ezt osztani pl. könyvtárban, könyvesüzletben, stb. )
-könyvvásár
-beszélgetős est “élő könytár”, ahol a fogadó párok a betérőknek mesélnek kapcsolatukról

Bíztatunk minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket megerősítsék. 
Ünnepeljék meg házasságukat!